Vacancy

 

सूचना !

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)का लागि मिति २०७३/७/२४ र २०७३/७/२५ मा लिइएको जिल्ला सहजकर्ताको अन्तरवार्ताबाट देहायका निवेदकहरू छनौट हुनु भएको छ । छनौट भएका अम्मेदवारहरूले मिति २०७३/८/६ गते भित्र सम्बन्धित इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

सूचनाको पूर्ण विवरणको लागी यहाँ जानु होला ।

 

Links